Instruktörsutbildning i Familjeband den 27-28 augusti i Örebro

Instruktörsutbildning i Familjeband den 27-28 augusti i Örebro

Instruktörsutbildning i Familjeband den 27-28 augusti i Örebro Familjeband är en anhörigutbildning som syftar till att lära anhöriga att på ett hjälpsamt sätt ta hand om egna känslomässiga reaktioner. Familjeband syftar till att bemöta sina närstående på ett...