Ata Ghaderis powerpointbilder från zoomföreläsningen för föreningens medlemmar den 7/9 2021

Höstens ZOOM-föreläsningar

Under våren började vi med en ny tradition inom föreningen – kvällsföreläsningar om ämnen som kan vara av intresse för alla som arbetar med DBT och BPS/EIPS eller angränsande områden. Tanken är att ni får en kortare föreläsning på ca 45 minuter och att det...