Välkommen till årsmöte i DBT Sverige

Tid: 25 september 2019, klockan 17:15
Plats: Gummifabriken i Värnamo, Jönköpingsvägen 15

Nedan kan verksamhetsberättelse, årsredovisning, valberedningens förslag, styrelsens propositioner laddas ner. Vid mötet kommer kopior av dessa dokument att finnas.

Revisorns godkännande 1:

Revisorns godkännande 2: