Välkommen till workshop om färdigheterna i DBT. Kursen omfattar fyra heldagar med start den 28 november 2022. Utbildare är Anita Linnér och Peter Thunström. Inbjudan hittar du här.