DBT Sverige

Kvalitetssäkring & kunskapsspridning ger en högre standard på DBT

Vad är DBT?

En introduktion

För patienter

och anhöriga

För DBT-Team

Arbetsmaterial

Utbildning

Kvalitetssäkring

Senaste nytt

Studie om telefonstöd i DBT söker deltagare

Studie om telefonstöd i DBT söker deltagare

Delta i webbenkät om telefonstöd i DBT! DBT-terapeuterna Lena Persson och Maria Snälls läser sista terminen på Psykoterapeutprogrammet med KBT-inriktning. De söker nu DBT-terapeuter att delta i en webbebkät för sin studie om telefonstöd i DBT. Enkäten tar ca 15 minuter att besvara.

läs mer

Spännande och givande DBT-dagar i Värnamo

DBT Sverige

En intresseförening för Dialektisk beteendeterapi – evidensbaserad behandling och kunskapsspridning vid emotionell instabilitet.