Färdighetsträning

Färdighetsträning är en viktig funktion inom DBT. Här hittar du lästips och information. 

Manualen för färdighetsträning
DBT Skills Training Manual, Second Edition. Linehan, 2014.

Hemsida där alla färdigheter beskrivs:
www.hanterakanslor.se

Färdighetsträningen innehåller följande fyra moduler:

  • Medveten närvaro
  • Känsloreglering
  • Relationsfärdigheter
  • Att stå ut när det är svårt

 

 

Sidan är under uppbyggnad.