DBT Sverige

Styrelsen

Ordförande
Åsa Spännargård
Kompetenscentrum för Psykoterapi, KCP

Medlemssekreterare
Anna Lindström
Kompetenscentrum för Psykoterapi, KCP

Kassör
Martina Wolf-Arehult
DBT-teamet Akademiska sjukhuset Uppsala

Styrelseledamot
Sophie Liljedahl
Regionala självskadeenheten Östra Sjukhuset 

Styrelseledamot
Charlotte Arndt
DBT-team Lunds Universitets sjukhus

Styrelseledamot
Marianne Lundahl
DBT teamet Akademiska sjukhuset, Uppsala

Styrelseledamot
Richard Stenmark
Segesholms behandlingshem

Styrelseledamot
Anita Linnér

Suppleant
Hanna Sahlin
Kompetenscentrum för Psykoterapi, KCP

Suppleant
Odd Berg
Regionala självskadeenheten Östra Sjukhuset 

Protokoll och årsmöteshandlingar