DBT Sverige

Styrelsen

Ordförande
Åsa Spännargård
Kompetenscentrum för Psykoterapi, KCP

Sekreterare
Anna Lindström
Borderlineenheten, Psykiatri Nordväst

Kassör
Elizabeth Malmquist

Styrelseledamot
Sophie Liljedahl
Finjagården AB

Styrelseledamot
Martina Wolf-Arehult
DBT-teamet Akademiska sjukhuset Uppsala

Styrelseledamot
Charlotte Arndt
DBT-team Lunds Universitets sjukhus

Styrelseledamot
Marianne Lundahl
DBT teamet Akademiska sjukhuset, Uppsala

Suppleant
Hanna Sahlin
Kompetenscentrum för Psykoterapi, KCP

Suppleant
Richard Stenmark
Segesholms behandlingshem