DBT Sverige

Om föreningen

 

DBT Sverige är en ideell intresseförening för Dialektisk beteendeterapi som bildades 2012. Föreningen verkar för att utveckla och stärka DBT i Sverige samt bidra med information kring kvalitetssäkring och kompetensutveckling.

Som medlem i föreningen får du tillgång till DBT Sveriges mejllista som är vårt forum för att bland annat utbyta erfarenheter, ställa frågor och dela med oss av arbetsmaterial. Du får också möjlighet att gå på gratis kvällsföreläsningar med olika fördjupningsområden inom DBT, EIPS och angränsande områden. Du deltar även på DBT-dagarna till ett rabatterat pris.

Varmt välkommen!

Styrelsen

Ordförande
Åsa Spännargård
Kompetenscentrum för Psykoterapi, KCP

Medlemssekreterare
Anna Lindström
Kompetenscentrum för Psykoterapi, KCP

Kassör
Martina Wolf-Arehult
DBT-teamet Akademiska sjukhuset Uppsala

Styrelseledamot
Karin Perry
DBT-teamet, psykiatrin i Helsingborg

Styrelseledamot
Carolina Wihrén Andersson
DBT-teamet Vuxenpsykiatrin Värnamo Sjukhus

Styrelseledamot
Marianne Lundahl
DBT-teamet Akademiska sjukhuset, Uppsala

Styrelseledamot
Odd Berg
 

Styrelseledamot
Petra Hattar
Borderlineenheten, Psykiatri Nordväst, Stockholm

 

Suppleant
Anna Liljestrand
Centrum för Emotionell Instabilitet, Region Värmland

Suppleant
Klara Lundberg
DBT-teamet, BUP i Umeå 

Protokoll och årsmöteshandlingar