DBT Sverige

Styrelsen

Ordförande
Åsa Spännargård
Kompetenscentrum för Psykoterapi, KCP

Medlemssekreterare
Anna Lindström
Kompetenscentrum för Psykoterapi, KCP

Kassör
Martina Wolf-Arehult
DBT-teamet Akademiska sjukhuset Uppsala

Styrelseledamot
Karin Perry
DBT-teamet, psykiatrin i Helsingborg

Styrelseledamot
Carolina Wihrén Andersson
DBT-teamet Vuxenpsykiatrin Värnamo Sjukhus

Styrelseledamot
Marianne Lundahl
DBT teamet Akademiska sjukhuset, Uppsala

Styrelseledamot
Odd Berg
Regionala självskadeenheten, Östra Sjukhuset 

Styrelseledamot
Petra Hattar
Borderlineenheten, Psykiatri Nordväst, Stockholm

 

Suppleant
Anna Liljestrand
Centrum för Emotionell Instabilitet, Region Värmland

Suppleant
Klara Lundberg  

Protokoll och årsmöteshandlingar