DBT Sverige

Om föreningen

 

DBT Sverige är en ideell intresseförening för Dialektisk beteendeterapi som bildades 2012 som riktar sig till yrkesverksamma och studenter. Föreningen verkar för att utveckla och stärka DBT i Sverige samt bidra med information kring kvalitetssäkring och kompetensutveckling.

Som medlem i föreningen får du tillgång till DBT Sveriges mejllista som är vårt forum för att bland annat utbyta erfarenheter, ställa frågor och dela med oss av arbetsmaterial. Du får också möjlighet att delta på digitala kvällsföreläsningar med olika fördjupningsområden inom DBT, EIPS och angränsande områden. Du deltar även på DBT-dagarna till ett rabatterat pris.

Varmt välkommen!

 

Föreningens årliga utmärkelse för uppsats och innovation

 

Föreningen delar ut ett årligt pris för bästa uppsats eller innovation av betydelse för DBT, EIPS/BPS och närliggande områden. Alla medlemmar i föreningen kan nominera en uppsats om minst 15 hp med hög kvalitet, en forskningsstudie eller ett utveckling/innovationsprojket. Priset är 3000 kr, och vinnaren utser av tre expertbedömare som utsetts av styrelsen.

Vill du nominera någon?
Då mailar du till styrelsens ordförande Anna Lindström på anna.b.lindstrom@gmail.com senast 1 maj. Instruktioner för hur du nominerar och mer information om utmärkelsen hittar du här

 

Vinnare av utmärkelsen 2022:
Juryns bedömning är att 2022 års utmärkelse går till Kajsa Jung för hennes arbeta med titeln: Förändring av psykiska symptom hos ungdomar med emotionell instabilitet efter deltagande i Dialektisk beteendeterapi. Du hittar hennes arbete här.

Övriga nominerade 2022:
Ebba Winai – Psykometrisk utvärdering ac SCS-SF
Karolina Mardula och Christine Toll – Psykometrisk utvärdering av GSES-K

 

Föreningens samverkan

 

DBT Sverige har deltagit i ett internationellt utvecklingsarbete i syfte att formera en europeisk förening för DBT: European Dialectical Behaviour Therapy Association (EDBTA). Representanter för DBT Sverige har varit Anna Lindström (ordförande DBT Sverige) och Sophie Liljedahl (forskningsrepresentant DBT Sverige).

Styrelsen

Ordförande
Anna Lindstöm
Kompetenscentrum för Psykoterapi, KCP

Medlemssekreterare, Kassör
Carolina Wihrén Andersson
DBT-teamet Vuxenpsykiatri Värnamo Sjukhus

Styrelseledamot
Anna Liljestrand
Centrum för Emotionell Instabilitet, Region Värmland

Styrelseledamot
Karin Perry
DBT-teamet, psykiatrin i Helsingborg

Styrelseledamot
Marianne Lundahl
DBT-teamet Akademiska sjukhuset, Uppsala

Styrelseledamot
Karin Eriksson
Avdelning 369, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Styrelseledamot, Webbredaktör
Petra Hattar
Borderlineenheten, Psykiatri Nordväst, Stockholm

 

Suppleant
Charlotte Forshammar Geisler
Vuxenpsykiatrimottagningen för Emotionell Instabilitet, Lund

Suppleant
Rebecka Ringström
Mottagningen för ångestsjukdomar och personlighetssyndrom – Alvik, Norra Stockholms psykiatri 

Protokoll och årsmöteshandlingar