DBT Sverige

Om föreningen

 

DBT Sverige är en ideell intresseförening för Dialektisk beteendeterapi som bildades 2012 och riktar sig till yrkesverksamma och studenter. Föreningen verkar för att utveckla och stärka DBT i Sverige samt bidra med information kring kvalitetssäkring och kompetensutveckling.

Som medlem i föreningen får du tillgång till DBT Sveriges mejllista som är vårt forum för att bland annat utbyta erfarenheter, ställa frågor och dela med oss av arbetsmaterial. Du får också möjlighet att delta på digitala kvällsföreläsningar med olika fördjupningsområden inom DBT, EIPS och angränsande områden. Du deltar även på DBT-dagarna till ett rabatterat pris.

Varmt välkommen!

 

 

Föreningens samverkan

 

DBT Sverige har deltagit i ett internationellt utvecklingsarbete i syfte att formera en europeisk förening för DBT: European Dialectical Behaviour Therapy Association (EDBTA). Representanter för DBT Sverige har varit Anna Lindström (ordförande DBT Sverige) och Sophie Liljedahl (forskningsrepresentant DBT Sverige).

Styrelsen

Ordförande
Anna Lindstöm
Kompetenscentrum för Psykoterapi, KCP

Medlemssekreterare, Kassör
Carolina Wihrén Andersson
DBT-teamet Vuxenpsykiatri Värnamo Sjukhus

Styrelseledamot
Anna Liljestrand
Centrum för Emotionell Instabilitet, Region Värmland

Styrelseledamot
Karin Perry
DBT-teamet, psykiatrin i Helsingborg

Styrelseledamot
Marianne Lundahl
DBT-teamet Akademiska sjukhuset, Uppsala

Styrelseledamot
Karin Eriksson
Avdelning 369, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Styrelseledamot, Webbredaktör
Petra Hattar
Borderlineenheten, Psykiatri Nordväst, Stockholm

 

Suppleant
Charlotte Forshammar Geisler
Vuxenpsykiatrimottagningen för Emotionell Instabilitet, Lund

DBT Sverige

Suppleant
Ulrica Bonde
DBT-mottagningen, Kungälvs sjukhus

Protokoll och årsmöteshandlingar

Verksamhetsår 2023-2024
Protokoll 23-10-17
Protokoll 23-11-20
Protokoll 23-12-19
Protokoll 24-01-22
Protokoll 24-03-10
Protokoll 24-05-15

Verksamhetsår 2022-2023
Protokoll 22-11-22
Protokoll 23-01-17
Protokoll 23-03-05
Protokoll 23-04-18
Protokoll 23-05-30
Protokoll 23-07-04
Protokoll 23-08-31
Protokoll 23-09-25

Verksamhetsår 2021-2022
Protokoll 21-10-27
Protokoll 21-11-16
Protokoll 22-01-11
Protokoll 22-03-01
Protokoll 22-06-13
Protokoll 22-09-09

Verksamhetsår 2020-2021
Protokoll Styrelsemöte DBT-Sverige 210318
Protokoll Styrelsemöte DBT-Sverige 201124

Verksamhetsår 2019-2020
Protokoll Styrelsemöte DBT-Sverige 200510
Protokoll Styrelsemöte DBT-Sverige 200322
Protokoll Styrelsemöte DBT-Sverige 191109
Konstituerande Styrelsemöte DBT-Sverige 190926

Verksamhetsår 2018-2019
Protokoll Styrelsemöte DBT-Sverige 190428
Protokoll Styrelsemöte DBT-Sverige 190330
Protokoll Styrelsemöte DBT-Sverige 190119
Protokoll Styrelsemöte DBT-Sverige 180926
Protokoll Styrelsemöte DBT-Sverige 181110

Verksamhetsår 2017-2018
Protokoll Styrelsemöte DBT-Scandinavia 180901
Protokoll Styrelsemöte DBT-Scandinavia 180611
Protokoll Styrelsemöte DBT-Scandinavia 180414
Protokoll Styrelsemöte DBT-Scandinavia 180211
Protokoll Styrelsemöte DBT-Scandinavia 171111
Protokoll Styrelsemöte DBT-Scandinavia 171007
Protokoll Styrelsemöte DBT-Scandinavia 170922

Verksamhetsår 2016-2017
Protokoll Styrelsemöte DBT-Scandinavia 170615
Protokoll Styrelsemöte DBT-Scandinavia 170408
Protokoll Styrelsemöte DBT-Scandinavia 170107
Konstituerande Styrelsemöte DBT-Sverige 161022

Verksamhetsår 2015-2016
Protokoll Styrelsemöte DBT-Scandinavia 160825
Protokoll Styrelsemöte DBT-Scandinavia 160312
Protokoll Styrelsemöte DBT-Scandinavia 160123

Verksamhetsår 2014-2015
Protokoll Styrelsemöte DBT-Scandinavia 151103
Protokoll Arbetsmöte DBT-Scandinavia 151205