DBT Sverige

Om föreningen 

 

DBT Sverige är en ideell intresseförening för Dialektisk beteendeterapi som bildades 2012. Föreningen verkar för att utveckla och stärka DBT i Sverige samt bidra med information kring kvalitetssäkring och kompetensutveckling.

Som medlem i föreningen får du tillgång till DBT Sveriges mejllista som är vårt forum för att bland annat utbyta erfarenheter, ställa frågor och dela med oss av arbetsmaterial. Du får också möjlighet att gå på gratis kvällsföreläsningar med olika fördjupningsområden inom DBT, EIPS och angränsande områden. Du deltar även på DBT-dagarna till ett rabatterat pris.

Varmt välkommen!

 

Föreningens samverkan

 

DBT Sverige har deltagit i ett internationellt utvecklingsarbete i syfte att formera en europeisk förening för DBT: European Dialectical Behaviour Therapy Association (EDBTA). Representanter för DBT Sverige har varit Anna Lindström (ordförande DBT Sverige) och Sophie Liljedahl (forskningsrepresentant DBT Sverige).

Styrelsen

Ordförande
Anna Lindstöm
Kompetenscentrum för Psykoterapi, KCP

Medlemssekreterare, Kassör
Carolina Wihrén Andersson
DBT-teamet Vuxenpsykiatri Värnamo Sjukhus

Styrelseledamot
Anna Liljestrand
Centrum för Emotionell Instabilitet, Region Värmland

Styrelseledamot
Karin Perry
DBT-teamet, psykiatrin i Helsingborg

Styrelseledamot
Marianne Lundahl
DBT-teamet Akademiska sjukhuset, Uppsala

Styrelseledamot
Karin Eriksson
Avdelning 369, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Styrelseledamot, Webbredaktör
Petra Hattar
Borderlineenheten, Psykiatri Nordväst, Stockholm

 

Suppleant
Charlotte Forshammar Geisler
Vuxenpsykiatrimottagningen för Emotionell Instabilitet, Lund

Suppleant
Rebecka Ringström
Mottagningen för ångestsjukdomar och personlighetssyndrom – Alvik, Norra Stockholms psykiatri 

Protokoll och årsmöteshandlingar