DBT Sverige

Styrelsen

Ordförande
Åsa Spännargård
Kompetenscentrum för Psykoterapi, KCP

Medlemssekreterare
Anna Lindström
Kompetenscentrum för Psykoterapi, KCP

Kassör
Martina Wolf-Arehult
DBT-teamet Akademiska sjukhuset Uppsala

Styrelseledamot
Sophie Liljedahl
Regionala självskadeenheten Östra Sjukhuset 

Styrelseledamot
Carolina Wihrén Andersson
DBT-teamet Vuxenpsykiatrin Värnamo Sjukhus

Styrelseledamot
Marianne Lundahl
DBT teamet Akademiska sjukhuset, Uppsala

Styrelseledamot
Odd Berg
Regionala självskadeenheten Östra Sjukhuset 

Suppleant
Amanda Mörch
DBT-teamet vuxenpsykiatrin i Östersund

Suppleant
Sara Ågren
DBT-teamet vuxenpsykiatrin i Östersund

 

Protokoll och årsmöteshandlingar