DBT-nytt

Höstens ZOOM-föreläsningar

Höstens ZOOM-föreläsningar

Välkomna till höstens Zoomföreläsningar för föreningens medlemmar. Ata Ghaderi den 7 september och Hanna Sahlin den 2 november.

läs mer
Studie om telefonstöd i DBT söker deltagare

Studie om telefonstöd i DBT söker deltagare

Delta i webbenkät om telefonstöd i DBT! DBT-terapeuterna Lena Persson och Maria Snälls läser sista terminen på Psykoterapeutprogrammet med KBT-inriktning. De söker nu DBT-terapeuter att delta i en webbebkät för sin studie om telefonstöd i DBT. Enkäten tar ca 15 minuter att besvara.

läs mer
Inför föreningens årsmöte

Inför föreningens årsmöte

Som aviserat sker i år DBT Sveriges årsmöte via Zoom. Länken till mötet den 22 september kl 19:00 har mailats ut till samtliga medlemmar via maillistan. Bifogat finns de dokument du behöver till mötet.

läs mer