Lästips

Böcker på svenska

Känslostarka relationer: Utveckla förståelse, närhet och ro i ert förhållande. Alan Fruzzetti. Natur & Kultur

Känslor som kraft eller hinder. En handbok i känsloreglering. Hanna Sahlin & Elizabeth Malmquist. Natur & Kultur

Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning. Anna Kåver, Åsa Nilsonne. Natur och Kultur

Tillsammans: Om medkänsla och bekräftelse. Anna Kåver, Åsa Nilsonne. Natur och Kultur

Att leva ett liv inte vinna ett krig: Om acceptans. Anna Kåver. Natur och Kultur

Himmel, helvete och allt däremellan: Om känslor. Anna Kåver. Natur och Kultur

Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro. Åsa Nilsonne. Natur och Kultur

Böcker på engelska

The high conflict couple: A dialectical behavior therapy guide to finding peace, intimacy, and validation. Alan Fruzzetti. New Harbinger Press.

Overcoming Borderline personality disorder – A family guide for healing and change. Valerie Porr. Oxford University Press

Understanding and Treating Borderline Personality Disorder: A Guide for Professionals and Families. John Gunderson & Perry Hoffman. American Psychiatric Press

The Borderline Personality Disorder Survival Guide. Everything You Need to Know About Living with BPD. Alexander Chapman & Kim Gratz. New Harbinger Publications

Lästips för yrkesverksamma

Cognitive Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. Marsha Linehan. Guildford Press.

DBT Teams: Development and Practice. Jennifer Sayrs & Marsha Linehan. Guildford Press.

Doing Dialectical Behavioural Therapy: A practical guide. Kelly Koerner. Guildford Press.

Chain Analysis in Dialectical Behavioural Therapy. Shireen Rizvi. Guildford Press.

 

 

 

Fler lästips hittar du under fliken Information om utbildning