Lästips

Böcker på svenska

Känslor som kraft eller hinder. En handbok i känsloreglering. Hanna Sahlin & Elizabeth Malmquist. Natur & Kultur

Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning. Anna Kåver, Åsa Nilsonne. Natur och Kultur

Tillsammans: Om medkänsla och bekräftelse. Anna Kåver, Åsa Nilsonne. Natur och Kultur

Att leva ett liv inte vinna ett krig: Om acceptans. Anna Kåver. Natur och Kultur

Himmel, helvete och allt däremellan: Om känslor. Anna Kåver. Natur och Kultur

Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro. Åsa Nilsonne. Natur och Kultur

Böcker på engelska

The high conflict couple: A dialectical behavior therapy guide to finding peace, intimacy, and validation. Alan Fruzzetti. New Harbinger Press.

Overcoming Borderline personality disorder – A family guide for healing and change. Valerie Porr. Oxford University Press

Understanding and Treating Borderline Personality Disorder: A Guide for Professionals and Families. John Gunderson & Perry Hoffman. American Psychiatric Press

The Borderline Personality Disorder Survival Guide. Everything You Need to Know About Living with BPD. Alexander Chapman & Kim Gratz. New Harbinger Publications

Vetenskapliga artiklar

Family Connections: Effectiveness of a program for relatives of persons with borderline personality disorder. Hoffman, P. D., Fruzzetti, A. E., Buteau, E., Penney, D., Neiditch, E., Penney, D., Bruce, M., & Hellman, F., Struening, E. (2005). Family Process, 44, 217-225.

Dialectical Behavior Therapy-Based Skills Training for Family Members of Suicide Attempters. Rajalin M., Wickholm-Pethrus L. , Hursti T & Jokinen J. (2009) Archives of Suicide Research, 13, 257-263