Bli medlem

Bli medlem i DBT Sverige!

Fyll först i din ansökan här intill.

Betala sedan medlemsavgiften enligt följande anvisningar:

Medlemsavgiften för 2019/2020 är 300 kr för ordinarie medlem och 100 kr för studenter. Betala avgiften till vårt bankgiro 831-9964. Vänligen skriv Medlemsavgift DBT Sverige samt ditt namn och postadress som ditt meddelande.

När din betalning och ansökan har nått oss, bjuds du in att delta på DBT Sveriges mejllista som är ett forum för att utbyta erfarenheter, ställa frågor, dela med sig av och efterfråga material med mera.

Förnya medlemskap:
Betala in medlemsavgiften enligt anvisningarna ovan. Du behöver inte fylla i en ny ansökan.

Har du bytt adress/epostadress?
Meddela dina nya uppgifter till Anna Lindström (medlemssekreterare), anna.b.lindstrom@gmail.com.

Om din ansökan inte skickas iväg kan det bero på att din dator finns bakom en brandvägg. Ansök då från din hemdator istället.

Gruppmedlemskap och medlemskap genom arbetsgivare

Det finns numera möjlighet att bli medlem i föreningen genom sin arbetsgivare (arbetsgivaren kan anmäla sitt DBT-team). Medlemskapet är då fortfarande personbundet och kostnaden blir den sammanlagda kostnaden för samtliga personer. Vi erbjuder ingen rabatt för grupper eftersom avgiften redan är låg.

Arbetsgivaren överför 300 kr per person, dvs för tio anställda blir således 3000 kr. Betala till vårt bankgiro 831-9964.

Viktigt att arbetsgivaren skriver ”Medlemsavgift DBT-S” samt arbetsgivarens namn och samtliga anställdas namn som meddelande vid överföringen.

DBT Sverige kan också skicka en faktura till arbetsgivaren om så önskas.

Mejla fullständig fakturaadress och ev referensnummer till vår kassör Martina Wolf-Arehult:
mm_wolf@web.de.