Bli medlem

Bli medlem i DBT Sverige!

Fyll i din ansökan här intill.

Betala medlemsavgiften enligt följande anvisningar:  

Medlemsavgiften för 2022/2023 är 300 kr för ordinarie medlem och 100 kr för studenter. Betala avgiften till vårt bankgiro SEB 831-9964. Vänligen skriv Medlemsavgift DBT Sverige samt namn och postadress som meddelande vid överföringen.

När din betalning och ansökan har nått oss, läggs du även till på DBT Sveriges mejllista som är ett forum för att utbyta erfarenheter, ställa frågor, dela med sig av och efterfråga material med mera. Vill du inte delta på mejllistan, vänligen markera detta i din ansökan. Hur vi hanterar din personliga information regleras i vår integritetspolicy.

Förnya medlemskap

Betala in medlemsavgiften enligt anvisningarna ovan. Du behöver inte fylla i en ny ansökan om du har varit medlem under det senaste året.

Har du bytt adress/epostadress?
Meddela dina nya uppgifter till Carolina Wihrén Andersson (medlemssekreterare), medlemssekreterare@dbtsverige.se

Om din ansökan inte kan skickas iväg kan det bero på att din dator finns bakom någon brandvägg. Ansök då från din hemdator istället.

Gruppmedlemskap och medlemskap genom arbetsgivare

Det finns numera möjlighet att bli medlem i föreningen genom sin arbetsgivare. Medlemskapet är fortfarande personbundet och ansökan här ovanför behöver fyllas i för varje person. Kostnaden blir den sammanlagda kostnaden för samtliga personer. Vi erbjuder ingen rabatt för grupper eftersom avgiften redan är låg.

Arbetsgivaren överför 300 kr per person, dvs för tio anställda blir det således 3000 kr. Betala till vårt bankgiro SEB 831-9964 (organisationsnummer 802531-5253).

Viktigt att arbetsgivaren skriver Medlemsavgift DBT Sverige samt arbetsgivarens namn och samtliga anställdas namn som meddelande vid överföringen.

DBT Sverige kan också skicka en faktura till arbetsgivaren om så önskas. 

Mejla fullständig fakturaadress, ev referensnummer samt namn på de personer som betalningen avser till vår medlemssekreterare och kassör Carolina Wihrén Andersson: medlemssekreterare@dbtsverige.se