Bli medlem

Bli medlem i DBT Sverige!

Föreningen vänder sig till dig som är 18 år eller äldre och är student eller yrkesverksam inom områden med koppling till DBT.

Fyll i din ansökan nedanför.

Betala sedan medlemsavgiften enligt följande anvisningar:  

Medlemsavgiften för 2023/2024 är 300 kr för ordinarie medlem och 100 kr för studenter. Du kan betala antingen via Swish eller betala till vårt bankgiro.

Bankgiro:
Betala avgiften till vårt bankgiro SEB 831-9964. Vänligen skriv Medlemsavgift DBT Sverige samt namn och e-postadress som meddelande vid överföringen.

Swish:
Skicka din betalning till 123-250 21 36.
Vänligen skriv namn och e-postadress som meddelande vid överföringen.

När din betalning och ansökan har nått oss, läggs du även till på DBT Sveriges mejllista som är ett forum för att utbyta erfarenheter, ställa frågor, dela med sig av och efterfråga material med mera. Vill du inte delta på mejllistan, vänligen markera detta i din ansökan. Hur vi hanterar din personliga information regleras i vår integritetspolicy.

Förnya medlemskap

Betala in medlemsavgiften enligt anvisningarna ovan. Du behöver inte fylla i en ny ansökan om du har varit medlem under det senaste året.

Har du bytt adress/epostadress?

Meddela dina nya uppgifter till Carolina Wihrén Andersson (medlemssekreterare), medlemssekreterare@dbtsverige.se

Om din ansökan inte kan skickas iväg kan det bero på att din dator finns bakom någon brandvägg. Ansök då från din hemdator istället.

* OBS! Samtliga mailadresser som slutar på vgregion.se finns bakom brandvägg och fungerar EJ. Välj därför en annan e-mailadress. 

Medlemskap via arbetsgivare

Din arbetsgivare kan betala medlemsavgiften till föreningen via faktura.
Medlemskapet är fortsatt personbundet och en medlemsansökan behöver
fyllas i för varje person arbetsgivaren ska betala avgiften för.

Mejla fullständig fakturaadress, ev referensnummer samt namn på de personer som betalningen avser till vår medlemssekreterare och kassör Carolina Wihrén Andersson: medlemssekreterare@dbtsverige.se.