Bli medlem

Bli medlem i DBT Sverige!

Fyll först i din ansökan här intill.

Betala sedan medlemsavgiften enligt följande anvisningar:

Medlemsavgiften för 2019/2020 är satt till 300 kr och för studenter 100 kr betalas till vårt bankgiro 831-9964. Vänligen skriv Medlemsavgift DBT-Sverige samt din postadress som ditt meddelande.

När din betalning och ansökan har nått oss, bjuds du in att delta på DBT Sveriges mejllista som är ett forum för att utbyta erfarenheter, ställa frågor, dela med sig av och efterfråga material med mera.

Förnya medlemskap: Betala in medlemsavgiften enligt anvisningarna ovan. Du behöver inte fylla i en ny ansökan.

Har du bytt adress/epostadress? Meddela dina nya uppgifter till Anna Lindström (sekreterare), anna.b.lindstrom@gmail.com

14 + 11 =

Gruppmedlemskap och medlemskap genom arbetsgivare

Det finns numera möjlighet att bli medlem i föreningen genom sin arbetsgivare (arbetsgivaren kan anmäla sitt DBT-team). Medlemskapet är då fortfarande personbundet och kostnaden blir den sammanlagda kostnaden för samtliga personer.
Vi erbjuder ingen rabatt för grupper eftersom avgiften redan är låg.

Arbetsgivaren överför 300kr per person, dvs för tio anställda blir således 3000kr. Betala till vårt bankgiro 831-9964.

Viktigt att arbetsgivaren skriver ”Medlemsavgift DBT-S” samt arbetsgivarens namn och samtliga anställdas namn som meddelande vid överföringen.

DBT Sverige kan skicka också skicka en faktura till arbetsgivaren om så önskas.

Emaila fullständig fakturaadress och ev referensnummer till vår kassör Elizabeth Malmquist: elizabeth@psykologem.se