Integritetspolicy för DBT Sverige

Hantering av personuppgifter inom intresseföreningen DBT Sverige

DBT Sverige behandlar alla personuppgifter enligt personuppgiftslagen (GDPR). Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om GDPR och Dataskyddsförordningen.

DBT Sverige hämtar in personuppgifter direkt från dig som person, antingen via hemsidan eller via direktkontakt. De personuppgifter som DBT Sverige behöver är:

  • Namn
  • Yrke
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress

DBT Sverige sparar dina personuppgifter så länge de har någon direkt anknytning till föreningen, vilket kan vara via medlemskap, deltagarlista vid utbildning, öppna arrangemang eller annan aktivitet. DBT Sverige använder personuppgifterna för att kunna hantera ditt medlemskap och kontakt inom föreningen. Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring vår verksamhet. Vill du inte ha utskick från oss, markera detta på din ansökan. Därutöver kan uppgifterna komma att användas för föreningsinformation, information om utbildningar och arrangemang samt för förmedling av utbildningsmaterial.

Utlämning av dina personuppgifter till tredje part sker inte.

DBT Sverige verkar för att förebygga och förhindra att dina personuppgifter sprids. Endast styrelsen för DBT Sverige får ta del av dina uppgifter och behandlingen av data loggas och kontrolleras systematiskt.

Det är du som bestämmer om dina personuppgifter ska vara tillgängliga för DBT Sverige. Vi måste därför ha ditt medgivande avseende detta. Väljer du att inte samtycka till att vi hanterar dina personuppgifter, är det inte säkert att DBT Sverige kan tillhandahålla alla medlemstjänster till dig.

Kontakta oss om du inte vill att dina personuppgifter ska vara tillgängliga för DBT Sverige eller om du har andra frågor rörande detta. Så länge medlemskapet fortgår är det dock inte möjligt att begära radering av uppgifter.

En begäran om radering ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till föreningens ordförande enligt nedan adress:

DBT Sverige

c/o Anna Lindström

Maria Prästgårdsgata 25

118 52 Stockholm