Familjeband

Familjeband (engelska Family Connections) är namnet på ett anhörigprogram som vänder sig till personer som är anhöriga till någon med borderline-personlighetssyndrom (BPS) eller med svårigheter att reglera starka känsloupplevelser.

Detta manualiserade anhörigprogram utvecklades av Alan Fruzzetti och Perry Hoffman och innefattar manual för ledarna och skriftligt deltagarmaterial. Anhörigprogrammet bygger på grundprinciperna i dialektisk beteendeterapi (DBT).

Anhörigprogrammet Familjeband är indelat i sex moduler bestående av psykoedukation, mindfulness, acceptans, emotionsteori, validering och problemlösning.

Syftet är att ge ökad förståelse och kunskap om de symptom, svårigheter och beteenden en person med BPS kan ha, att öka de anhörigas förmåga att hantera sina egna känslomässiga reaktioner, att öka förmåga till validering, kommunikation och konflikt- och problemhantering samt till att öka förmågan av medveten närvaro. Ytterligare ett mål är att ge möjlighet till att skapa nätverk med andra anhöriga i liknande situation.

Programmet, som sträcker sig över 12-15 veckor med en två timmars session per vecka, översattes till svenska 2006 och har därefter implementerats på flera håll i Sverige. I Sverige är det främst utbildade DBT-terapeuter som är kursledare av Familjeband, medan det i USA är anhöriga som utbildas till att hålla i kursen.

I nuläget erbjuds det utbildning till att leda Familjeband två gånger om året; digitalt/på plats i Örebro, av Anna Demetriades, socionom/leg psykoterapeut, Linda Holländare, leg psykolog/psykoterapeut och Johan Steczkó, leg psykolog/psykoterapeut, och på plats i Malmö av Karin Perry, leg hälso- och sjukvårdskurator, leg psykoterapeut KBT, handledar- och lärarutbildad i KBT, alla med mångårig och stor erfarenhet av DBT-behandling/utbildning och att hålla i Familjeband. För mer information om utbildningarna och kontaktuppgifter till arrangörerna, finns på DBT Sveriges hemsida under Nyheter och Aktuella DBT-utbildningar.

Det svenska materialet – manual för ledare och skriftligt deltagarmaterial, har i samråd med Alan Fruzzetti, beslutats att inte delas fritt utan erhålles efter genomgången ledar-/instruktörsutbildning för att säkerställa rational, syfte och tillvägagångssätt.