DBT-dagarna

Syftet med DBT-dagarna är att sprida kunskap om Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Emotionellt instabil personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline Personlighetssyndrom (BPS) samt andra relevanta områden för kliniskt verksamma personer inom verksamheter med anknytning till DBT. DBT-dagarna fyller även en viktig funktion för nätverksbildande inom DBT-området. Vanligtvis anordnas DBT-dagarna en gång om året av något DBT-team i Sverige. Programmet omfattar ofta en och en halv till två dagar, men detta kan variera beroende på arrangörens önskemål.

Traditionen med DBT-dagar började 2001, dvs mer än tio år innan föreningen DBT Sverige bildades 2012 (med ursprungligt namn DBT Scandinavia). DBT-dagarna och föreningen har gemensamma syften och det har därför varit naturligt med ett visst samarbete mellan DBT-dagarnas arrangörer och föreningen.