Forskning om DBT

På den här sidan kommer vi informera om den senaste forskningen rörande DBT, emotionell instabilitet och självskadebeteende. Sidan är under uppbyggnad, mer info kommer snart!

2013 gjorde professor Lars-Gunnar Lund en översikt över forskningsläget för personer med självskadebeteende:

Det finns kliniska riktlinjer för hur man ska behandla och bemöta emotionellt instabil personlighetsstörning, både från Australien och England:

Cochrane som är ett känt oberoende utvärderingsinstitut i USA, har analyserat effekterna av olika behandlingar för borderline/emotionellt instabil personlighetsstörning vid flera tillfällen, här är en länk till deras senaste översikt:

Professor Kim L. Gratz har gjort många studier på en kortare behandling (Emotion Regulation Group Therapy, ERGT) för självskadebeteende hos individer med borderline eller borderlinedrag och självskadebeteende. ERGT har utprövats i Sverige under 2013 och 2014. Här är länkar till hennes studier: