Forskning om DBT

Kommande forskningsdag 2023
För den som vill hålla sig uppdaterad anordnas en så gott som årlig forskningsdag om EIPS, DBT, självskada och angränsande områden. Nästa forskningsdag går av stapeln 28 april kl 8.30-16.00. Forskningsdagen sker i Göteborg, på Östra Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det finns även möjlighet att delta digitalt.

Som medlem i DBT Sverige är det gratis att delta. Du kan anmäla dig redan nu genom att klicka på inbjudan nedan och följa instruktionen.

Är du forskare och vill presentera på Forskningsdagen? Inbjudan med mer information finns här.

Forskningsdagen 2021
Den senaste forskningsdagen hölls 27 november 2021 och leddes av Sophie Liljedahl och Dan Wetterborg.

Nikolaus Kleindienst, metodologiexpert från Mannheim i Tyskland, delade med sig av den senaste forskningen om DBT, DBT-PTSD och relaterade områden. Presentationen kan laddas ner här.

Kleindiensts huvudföreläsning följdes av spännande presentationer från Martina Isaksson, Magnus Nilsson, Dan Wetterborg, Sophie Liljedahl och Moa Bråthén Wijana. Hela programmet för forskningsdagen hittar du här.

Forskningsöversikt, självskada

2013 gjorde professor Lars-Gunnar Lund en översikt över forskningsläget för personer med självskadebeteende:

Riktlinjer för att behandla och bemötande EIPS

Det finns kliniska riktlinjer för hur man ska behandla och bemöta emotionellt instabil personlighetsstörning, både från Australien och England:

Forskningsöversikt, behandlingar

Cochrane som är ett känt oberoende utvärderingsinstitut i USA, har analyserat effekterna av olika behandlingar för borderline/emotionellt instabil personlighetsstörning vid flera tillfällen, här är en länk till deras senaste översikt:

Studier om ERGT

Professor Kim L. Gratz har gjort många studier på en kortare behandling (Emotion Regulation Group Therapy, ERGT) för självskadebeteende hos individer med borderline eller borderlinedrag och självskadebeteende. ERGT har utprövats i Sverige under 2013 och 2014. Här är länkar till hennes studier: