Skriv in datumet i era kalendrar!

Vi upprepar nu succén från förra året och samlas för att dela ny kunskap om emotionell instabilitet, självskadebeteende och andra relaterade områden.

Plats: Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP), Centrum för psykiatriforskning (CPF), Stockholms läns landsting/Karolinska Institutet. Besöksadress: Liljeholmstorget 7B

Tid: 09.00-17.00

Vi tar nu emot abstracts för presentationer!
Skicka in senast den 1 Juni, 2019

Vänligen skicka en beskrivning av din forskning på svenska eller engelska till: Sophie Liljedahl sophie.liljedahl@vgregion.se eller Dan Wetterborg dan.wetterborg@ki.se