Vi upprepar nu succén från förra året och samlas för att dela ny kunskap om emotionell instabilitet, självskadebeteende och andra relaterade områden.

Plats: Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP), Centrum för psykiatriforskning (CPF), Stockholms läns landsting/Karolinska Institutet. Besöksadress: Liljeholmstorget 7B

Programmet för forskningsdagen: DBT Sweden research program

Sophie Liljedahl sophie.liljedahl@vgregion.se eller Dan Wetterborg dan.wetterborg@ki.se