Första forskningskonferensen om DBT i Sverige skedde 10 nov 2018.

Tack till Dan Wetterborg och Sophie Liljedahl för ett fantastiskt arrangemang!

Tack alla för inspirerande presentationer kring DBT i Sverige och Danmark. Vi ser redan nu fram emot nästa års forskningskonferens.

Dagens presentatörer;
Sophie Liljedahl, Dan Wetterborg, Petra Lindheim von Bahr, Lotta Nyblad, Stig Helweg-Joergensen, Fredrik Kinnman, Anna Demetriades och Linda Holländare.

Research Program 181110