Instruktörsutbildning i Familjeband den 27-28 augusti i Örebro

Familjeband är en anhörigutbildning som syftar till att lära anhöriga att på ett hjälpsamt sätt ta hand om egna känslomässiga reaktioner. Familjeband syftar till att bemöta sina närstående på ett effektivare sätt och att etablera nätverk med andra anhöriga.

Läs mer här.