Kallelse till DBT Sveriges årsmöte

Tid: 26 oktober 2021 klockan 16:45
Plats: Hotell Tylösand, Tylöhusvägen 28, Halmstad

Årsmötet sker i samband med årets DBT-dagar.
Kallelsen till årsmötet sker per e-post och genom information på
hemsidan.

Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning och
valberedningens förslag kommer att skickas per e-post och finnas
tillgängliga på hemsidan www.dbtsverige.se senast en vecka före
årsmötet.

Styrelsen kommer i år inte att lägga fram några propositioner och det
har inte inkommit några motioner.

Kom och gör din röst hörd på årsmötet. Alla som är med på årsmötet
har möjlighet att delta i en utlottning av några intressanta böcker inom
vårt område.

Varmt välkomna till årsmötet!

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för DBT Sverige

Kallelsen kan laddas ner här