Dialektisk Beteendeterapi är en omfattande modell för behandling av patienter med borderlineproblematik, emotionell instabilitet och självskade- och självmordsbeteende. I standardmodellen för DBT finns fyra delar: individualterapi, telefonkonsultation, konsultationsteam och gruppbaserad färdighetsträning. Intensivutbildning i DBT avhandlar som regel de första tre delarna. Den här kursen kompletterar med utbildning i att leda färdighetsträning i grupp. Ambitionen är framförallt att presentera och diskutera färdighetstränarens funktion, roll och förhållningssätt, dvs. en kurs i ”färdighetstränarfärdigheter”. Vanliga problem och utmaningar belyses.

Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar, rollspel mm. Kursen genomförs under tre dagar, den 1, 2 och 3 februari, 2021 och är förlagd till Linköping.

UTBILDARE
Peter Thunström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi med flerårig erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrin, utbildar och handleder i bl a DBT.
Anita Linnér, leg. psykoterapeut med flerårig erfarenhet av arbete med DBT inom barn- och vuxenpsykiatrin, utbildar och handleder i DBT.

Lär mer här.