Nya sidan

Text: Elizabeth Malmquist, PsykologEM.

Kvalitetssäkring av DBT-team

Styrelsen har tagit fram ett dokument för att bedöma om svenska team uppfyller kriterier för ett “fullt” DBT-program. Med detta avses att alla funktioner i DBT finns representerade, såsom individuell terapi för hjälp med motivation och implementering av färdigheter, färdighetsträning, stöd för generalisering samt krishantering och teamkonsultation.

Detta har vi gjort för att underlätta för patienter, anhöriga och beställare av vård. Man kan som vårdgivare, om man fyller dessa kriterier, få sitt team, sin mottagning eller sitt behandlingshem uppsatt på DBT Sveriges webbsida som ett DBT-team som ger kvalificerad DBT. Kriterierna kommer att presenteras för godkännande på DBT Sveriges årsmöte hösten 2019. Om de godkänns då kommer de att läggas ut på denna webbsida.

För adherencebedömning av enskilda terapeuter gäller följande:

Efter många års arbete med att träna samskattning och att samskatta erfarna DBT-terapeuter med hjälp av Fruzzetti and Worralls ”DBT Therapist Rating and Feedback Form” finns nu ett antal personer i Sverige som kan erbjuda team och terapeuter att få sina terapi-filmer skattade för adherence. På DBT Sveriges hemsida kommer det snart att finnas en lista på vilka dessa personer är och kontaktuppgifter till dem. Var och en som vill få filmer skattade får själv ta kontakt med en sådan person och göra upp om villkoren för skattningen.

För att skattas som adherent med DBT-metoden krävs att tre filmer i rad har skickats in och att minst två av dem skattas som adherenta.