Välkommen till en kurs i RO-DBT som riktar sig till samtliga yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård.

Kursen blandar webinarier tillsammans med upphovsmakaren Tom Lynch, en fysisk workshop på plats Stockholm med psykolog Sophie Rushbrook, samt en svensk inramning med introduktion och seminarier. Kursen motsvarar en 10-dagars intensivutbildning i omfattning. Du kan läsa mer om kursen här.

RO DBT är en transdiagnostisk behandling riktad till personer med psykisk ohälsa relaterad till stark rigiditet och ett överdrivet behov av kontroll som till exempel vid anorexia nervosa, kronisk depression, tvångsmässigt personlighetssyndrom och autismspektrumstörning. Det huvudsakliga målet med behandlingen är att minska känslomässig ensamhet och att öka öppenhet, flexibilitet och social gemenskap. Behandlingen har initialt utvärderats för anorexia och depression. I nyare forskning har behandlingen börjat utvärderas även för tex autismspektrumproblematik samt för ungdomar med problem relaterat till ett överdrivet behov av kontroll.