Att kunna få hjälp att generalisera färdigheter i ”skarpt läge” kan vara livsavgörande för patienter. Samtidigt kan det vara en svår balansgång för terapeuter att både ta hänsyn till sina egna gränser och vara tillgänglig för patienten utanför arbetstid. Lena Persson och Maria Snälls har inom ramen för sin examensuppsats på psykoterapeutprogrammet på Linköpings Universitet undersökt svenska individualterapeuters upplevelse och tillämpning av telefonstöd i DBT. Resultatet går att läsa eller ladda ner här.