Alex Jönsson och Martin Thunell har skrivit en examensuppsats på Örebro universitet där de undersöker upplevelsen av gruppsammanhållning för patienter i DBT. Uppsatsen går att läsa här.