Olivia Iso Helleberg har inom ramen för sin psykologutbildning vid Stockholms universitet skrivit ett examensarbete om det sjunde kriteriet i EIPS-diagnosen; kroniska tomhetskänslor. Resultatet går att läsa eller ladda ner här.

Olivia gör just nu sin PTP på Borderlineenheten, Psykiatri Nordväst, Stockholm, och går att nå via e-post på olivia.iso-helleberg@regionstockholm.se