Indivualterapeuter – delta i webbenkät om telefonstöd i DBT!

Vi ska skriva en uppsats om svenska DBT-terapeuters upplevelse av att tillämpa telefonstöd och behöver er hjälp. Vi heter Lena Persson och Maria Snälls och är två DBT-terapeuter som arbetar inom psykiatrin i Värnamo och Jönköping. Vi läser nu sista terminen på Psykoterapeutprogrammet med KBT-inriktning.

Telefonstöd är en viktig komponent i DBT-behandling som inte återfinns i andra psykoterapier. Att kunna få hjälp att generalisera färdigheter i ”skarpt läge” kan vara livsavgörande för patienter. Samtidigt kan det vara en svår balansgång för terapeuter att både ta hänsyn till sina egna gränser och vara tillgänglig för patienten utanför arbetstid. Då forskningen är mycket begränsad kring upplevelse av tillämpning av telefonstöd, är vi angelägna om att få in svar från så många som möjligt. Vi önskar även svar från er som generaliserar färdigheter på annat sätt än via telefonstöd.

Klicka på länken för att komma till enkäten: www.iterapi.se/enkat/telefonstod
Enkäten tar ca 15 minuter att besvara. Svaren registreras anonymt och kan inte kopplas till dig som person. Vi mailar även ut länken till er som är med i DBT Sveriges maillista.