Inbjudan till deltagande i studie:

Hej!

Jag studerar till psykolog vid Stockholms universitet och ska under hösten skriva mitt examensarbete. Det kommer att bestå av en intervjustudie med fokus på det sjunde kriteriet i EIPS-diagnosen; kroniska tomhetskänslor. Som deltagare söker jag DBT-terapeuter.

Intervjuerna kommer att ta cirka en timme. Frågorna kommer att kretsa kring hur du förstår kroniska tomhetskänslor och vad du har för tankar kring kriteriet utifrån dina erfarenheter av att arbeta med patienter med emotionell instabilitet. Jag planerar att genomföra intervjuerna i september.

Arbetet kommer att ske under handledning av Therese Anderbro och Jakob Håkansson som är universitetslektorer vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Under processen kommer jag och mina handledare att ha tillgång till intervjumaterialet. Det material som presenteras i uppsatsen kommer inte kunna kopplas till dig eller till enskilda patienter. Intervjuerna kommer endast att användas i forskningssyfte.

Är du intresserad av att delta i studien? Hör i så fall av dig till mig så bestämmer vi en tid och plats att träffas.

Vänliga hälsningar, Olivia Iso Helleberg

Mail: olivia.iso.helleberg@gmail.com Mobil: 072-3891466