Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar kliniskt med DBT och önskar fördjupa och utveckla generaliseringsarbetet. I utbildningen varvas teori och metod, modellering och upplevelsebaserad inlärning.

Du kommer att för möjlighet att:

  • träna upp dina färdigheter i telefoncoachning.
  • lära dig coacha patienten i olika faser av DBT-behandlingen.
  • lära dig olika metoder för generalisering.
  • lära dig skapa en god generaliseringsplan tillsammans med din patient.

Läs mer om utbildningen samt hur du anmäler dig här.