Syftet med DBT-dagarna är att sprida kunskap om Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Emotionellt instabil personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline Personlighetssyndrom (BPS) samt andra relevanta områden för kliniskt verksamma personer inom verksamheter med anknytning till DBT. DBT-dagarna fyller även en viktig funktion för nätverksbildande inom DBT-området.

Årets tema är olika former av anpassningar som vi i DBT-Sverige behöver göra för att möta de behov som såväl autistiska personer som de med kognitiva svårigheter har för att kunna lära nytt. Under dessa dagar kommer vi således få lyssna till Amara Brooks och Rachel Kraus digitalt föreläsa om hur DBT Standard kan anpassas för individer med autismspektrumstörning; Alexandra Rosendahl Santillo föreläsa om DBT Skills System; Anneli Carnelid, Lotta Nyblad och Maja Fläcke föreläsa om olika exempel och variationer på anpassningar som förekommer inom deras respektive verksamhet.

Upplägget går även att betrakta som tre halvdagar utifrån tre olika nivåer av anpassningar – den första där ursprungsmetoden vi alla kan anpassas; den andra där anpassningen utgörs av en annan metod; den tredje åskådliggör anpassningar som görs och har gjorts i den svenska kliniska myllan. Vi kommer med andra ord röra oss från Marsha Linehans handgripliga manual till den faktiska psykiatriska vardagen – varmt välkomna att göra denna resa med oss!

Anmälan hittar du här.