Under 2021 kommer vi börja med en ny tradition inom föreningen – kvällsföreläsningar om ämnen som kan vara av intresse för alla som arbetar med DBT och BPS/EIPS eller angränsande områden. Tanken är att ni får en kortare föreläsning på ca 45 minuter och att det därefter finns lite tid för frågor.

Eventet kommer att genomföras på Zoom så det går bra att krypa upp i soffan och ha en kopp te, kaffe eller liknande med sig! Om du inte är medlem i DBT Sverige och vill bli det för att ta del av dessa föreläsningar och annat som föreningen erbjuder så kan du bli det här.

Årets föreläsningar:
Tisdagen 9 mars kl. 17.00-18.30
Dan Wetterborg
Med. Dr, leg psykolog
DBT vid antisocialt personlighetssyndrom

Tisdagen 25 maj kl. 17.00-18.30
Hanna Sahlin
Med. Dr, leg.psykolog, leg. psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi
Våldsbenägenhet hos EIPS-patienter

Tisdagen 7 september kl. 17.00-18.30
Ata Ghaderi
Professor i klinisk psykologi leg. psykolog, leg psykoterapeut
Nyaste rönen från Ätstörningsforskningen (klinisk vinkel)

Tisdagen 2 november kl 17.00-18.30
Hanna Sahlin
Med. Dr, leg.psykolog, leg. psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi
Forskning från ERGT-området

Inbjudan hittar du här.

Varmt välkomna önskar styrelsen för DBT Sverige!