Föreningen erbjuder alla sina medlemmar gratis Zoom-föreläsningar där man får möjlighet att förkovra sig inom olika ämnen som rör DBT och EIPS/BPS. Under våren kommer följande föreläsningar att hållas:

8 mars – Anita Linnér, kl 17.00-18.30
Comprehensive behandling!? Vad innebär det i praktiken? – Hur jobbar vi praktiskt med DBT:s fem funktioner?

12 april – Maja Fläcke, kl 17.15-18.45
DBT vid emotionell instabilitet och AST – vad behöver vi anpassa och hur minskar vi risken för överkrav?

10 maj – Martina Isaksson, kl 17.00-18.30
Introduktion till RO-DBT – vad är det, för vem och hur skiljer sig RO-DBT från standard-DBT.

Vill du delta på någon eller några av föreläsningarna?
Bli medlem i DBT Sverige!