DBT Sveriges årsmöte hålls 17 oktober kl 18.00 via Zoom.
Kallelsen i sin helhet hittar du här.

Styrelsens två propositioner om ändringar i föreningens stadgar hittar du här och här.

För att kunna rösta på årsmötet behöver du ha betalt din medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.
Alla medlemmar som deltar på mötet deltar automatiskt i en utlottning av DBT-relaterade böcker.

Varmt välkomna önskar styrelsen för DBT Sverige!