Årets utmärkelse går till Thomas Karlsson och hans specialistarbete med titeln Oönskade upplevelser bland unga patienter
som genomgått dialektisk beteendeterapi – En kvalitativ studie. Du kan läsa uppsatsen här.

Den vinnande uppsatsen år 2023 är en kvalitativ studie, genomförd med tematisk analys. Uppsatsen utvärderar 37 ungdomars upplevelse av oönskade effekter av behandling efter att ha genomgått Dialektisk beteendeterapi (DBT) inom BUP. Fyra teman av negativa effekter undersöktes; ej uppfyllda föreställningar om behandling, att uppleva sig felplacerad i DBT-behandlingen, avslut på behandling samt besvikelse över att destruktiv sexualitet förblev obehandlad. Uppsatsens slutsatser pekar mot behovet av ökad medvetenhet hos psykologer och psykoterapeuter om negativa effekter av behandlingen, samt att monitorering av negativa effekter bör införas då klinisk bedömning sällan fångar upp dessa upplevelser. Orsaker till oönskade effekter och förslag på lösningar diskuteras.

Uppsatsen tilldelas den Årliga utmärkelsen för uppsats/innovation av betydelse för DBT i Sverige då den är välskriven, ger en djup och bred introduktion till ämnet oönskade/negativa effekter av psykologisk behandling, och pekar mot ett outforskat område. Uppsatsen ger också flera uppslag till hur kunskapen genererad i denna tematiska analys kan komma fältet till godo, och hur vi bättre och tidigare kan fånga patienters upplevelser av behandling.