I år har DBT Sverige för första gången genomfört en årlig utmärkelse där medlemmar kan nominera ett arbete som gett viktig kunskap inom DBT fältet. I år var tre välgjorda uppsatser nominerade. Juryn bestod av: Hanna Sahlin, Med dr, Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi och Dan Wetterborg, Med dr och Leg psykolog. Både Hanna och Dan har under stora delar av sina karriärer arbetat med DBT och är forskare inom fältet.

Juryns bedömning är att årets utmärkelse går till Kajsa Jung för hennes arbeta med titeln: Förändring av psykiska symptom hos ungdomar med emotionell instabilitet efter deltagande i Dialektisk beteendeterapi.

Juryns motivering lyder:
”Den vinnande uppsatsen år 2022 är en kvantitativ arkivstudie som utvärderade Dialektisk beteendeterapi (DBT) för ungdomar i öppenvård. Syftet med uppsatsen var att undersöka effekten av DBT på psykiskt mående och funktionsnivå hos 104 ungdomar som genomgått minst 40 sessioner DBT. Vidare ville man undersöka om effekten skilde sig mellan ungdomar med komorbid autism eller ADHD och de utan. Ungdomarnas mående och funktionsnivå undersöktes med SCL-90, SCID-II (borderline) och C-GAS. Resultaten visade att ungdomar som genomgått DBT uppvisade signifikant färre psykiatriska symtom, färre kärnsymtom av EIPS, och högre psykosocial funktion efter avslutad behandling. Hos ungdomar med autism var effekten av DBT på psykosocial funktion lägre. Inga övriga skillnader märktes mellan grupperna. Uppsatsen tilldelas den Årliga utmärkelsen från DBT Sverige för uppsats/innovation av betydelse för DBT i Sverige då den är väl genomförd, välskriven och har ett stort kliniskt värde. Uppsatsen är också ett väldigt fint exempel på hur en verksamhet kan kvalitetssäkra sitt arbete – och en inspiration till hur vi alla verksamma inom DBT i Sverige kan utvärdera våra verksamheter, till gagn för fältet i stort.”

 

Vi gratulerar Kajsa till den fina utmärkelsen! Vi kan också se fram emot att hon presenterar sitt arbete i en av föreningens ZOOM föreläsningar under våren. Vi återkommer med tidpunkten för föreläsningen när vi presenterar vårens föreläsningsprogram.

Vi vill förstås också uppmärksamma de övriga nominerade som var:
– Christine Tolls och Karolina Mardulas arbete: Psykometrisk utvärdering av General Self-Efficacy Scale – känslomässiga kriser (GSES-K).
– Ebba Vinais arbete: Psykometrisk utvärdering av Self-Compassion Scale – Short Form Att skatta självmedkänsla

 

Samtliga nominerade arbeten är viktiga och användbara och kommer att finnas tillgängliga på hemsidan inom kort så att alla kan ta del av dem.

Vi är så glada att vi kommit i gång med att uppmärksamma DBT-relaterade arbeten med en utmärkelse och ber därför alla medlemmar att fundera på arbeten värda detta pris. Nomineringar lämnas till styrelsen och delas ut i samband med årsmötet.

Foto: Sandra Qvist.