Under våren började vi med en ny tradition inom föreningen – kvällsföreläsningar om ämnen som kan vara av intresse för alla som arbetar med DBT och BPS/EIPS eller angränsande områden. Tanken är att ni får en kortare föreläsning på ca 45 minuter och att det därefter finns lite tid för frågor. Eventet kommer att genomföras på Zoom så det går bra att krypa upp i soffan och ha en kopp te, kaffe eller liknande med sig!

I höst är två föreläsningar inplanerade:

Tisdagen 7 september kl. 17.00-18.30
Ata Ghaderi
Professor i klinisk psykologi leg. psykolog, leg psykoterapeut
Nyaste rönen från Ätstörningsforskningen (klinisk vinkel)

Tisdagen 2 november kl 17.00-18.30
Hanna Sahlin
Med. Dr, leg.psykolog, leg. psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi
Forskning från ERGT-området

Inbjudan hittar du här.