Här följer en inbjudan från Martina Isaksson som är ansvarig för den nya arbetsgruppen:

Hej!

Vi planerar starta upp en arbetsgrupp för Radikalt Öppen Dialektisk Beteendeterapi (RO-DBT) som kommer att ligga under föreningen DBT Sverige. Idag bjuder vi in till ett första informations- och introduktionsmöte, där alla som har intresse av RO-DBT är välkomna att delta. Mötet är tisdag 8 februari kl 16.00-17.30 (som längst) via zoom. Länk till mötet har skickats ut på DBT-listan och går att få på e-post (se adress nedan). Ni är också fria att vidarebefordra inbjudan till andra yrkesverksamma som intresserar sig för RO-DBT.

I korthet är RO-DBT en behandling som har sina rötter i DBT men som istället riktar in sig på att behandla ohjälpsam och överdriven självkontroll/överkontroll.

Syftet med arbetsgruppen föreslås vara att ha ett forum där vi som är intresserade av RO-DBT möts (ofta digitalt men kanske också ibland live) några gånger per år för att samla och sprida kunskap om metoden. Vi kan tex komma att hålla föreläsningar för varandra, hålla oss uppdaterade om ny forskning, bjuda in externa föreläsare, diskutera och planera för utbildning och fortbildning m.m. Innehållet tänker vi oss dock att vi utformar tillsammans, med start på detta första möte.

För att delta i detta första möte behövs inget medlemskap, inga förkunskaper utöver ett intresse för metoden, och man binder inte upp sig på något. Hoppas vi ses!

Ni är välkomna att mejla mig på martina.isaksson@neuro.uu.se för eventuella frågor.

Varma hälsningar,
Martina Isaksson