DBT Sverige och Mottagning för Personlighetssyndrom (MPS) presenterar stolt den årliga Forskningsdagen i Sverige som berör personlighetssyndrom, självskada och suicidalitet!

Eventet äger rum 6 september i Göteborg, mellan 8.45-16.00. Du kan delta på plats eller digitalt via Zoom. Programmet hittar du här.
Är du medlem i föreningen DBT Sverige deltar du gratis. Annars är kostnaden 300 kr. Anmäl dig senast 1 september 2024.