Färdighetsträning som psykiatrisk behandling och/eller som komplement till annan psykiatrisk behandling blir allt vanligare. Dialektisk Beteendeterapi har sedan decennier tillbaka färdighetsträning som en viktig del i behandlingen. Ny forskning tyder på att effektiv färdighetsträning tycks särskilt viktig för behandlingsutfallet. Workshopen håller fokus på centrala delar ur varje grupp av färdigheter. Valda färdigheter belyses, undervisas och övas.

Kursen genomförs som fyra fristående endagsworkshopar. Man kan med fördel gå alla fyra dagarna, man kan också välja enskilda dagar efter behov:

  • Tisdag 17 november – Färdigheter i medveten närvaro
  • Onsdag 18 november – Relationsfärdigheter
  • Torsdag 19 november – Färdigheter i känsloreglering
  • Fredag 20 november – Färdigheter i att stå ut när det är svårt & acceptans.

Kursdagarna innehåller genomgångar, praktiska övningar, rollspel, hemuppgifter mm.

UTBILDARE
Anita Linnér, leg. psykoterapeut med flerårig erfarenhet av arbete med DBT inom barn- och vuxenpsykiatrin, utbildar och handleder i DBT.
Peter Thunström, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi med flerårig erfarenhet av barn- och ungdomspsykiatrin, utbildar och handleder i bl. a. DBT.

Läs mer här.