Välkommen till årsmöte i DBT Sverige

Tid: 22 september 2020 klockan 19:00

Till följd av Coronapandemin sker mötet i år via Zoom.

Kallelse till årsmötet sker per e-post och genom information på hemsidan. Verksamhetsberättelse, årsredovisning, valberedningens förslag, styrelsens propositioner och eventuella motioner kommer att finnas tillgängliga på hemsidan www.dbtsverige.se senast en vecka före årsmötet. Vid mötet kommer dokumenten att delas på skärm men ha gärna dokumenten tillgängliga själva för att ni ska kunna följa mötet på bästa sätt.

Zoomlänk till mötet kommer att skickas ut i samband med att årsmötesdokumenten skickas till alla medlemmar via e-post (senast en vecka innan mötet). Kolla gärna så att ni har er aktuella mejladress registrerad. Obs! Inget särskilt program behöver installeras i er dator eller annan enhet (t ex mobil) för att delta i ett Zoom möte. Ni följer länken och guidas in i mötet.

Kallelsen i pdf-form finns att ladda ner här.

Varmt välkomna till årsmötet!
Vänliga hälsningar,
Styrelsen för DBT Sverige