Den 15 mars är det dags för första kursdagen i Radically Open Dialectical Behavior Therapy (RO DBT). Kursen är med i det ackrediterade specialistkursutbudet och motsvarar två specialistkurser inom vuxenpsykologi och psykoterapi/psykologisk behandling (kan också godkännas som breddkurs för övriga inriktningar). Kursen är i grunden utformad för att huvudsakligen ges digitalt och lämpar sig således väl under rådande pandemi. Sista anmälningsdag är 28 februari.

RO DBT är en transdiagnostisk behandling riktad till personer med psykisk ohälsa relaterad till stark rigiditet och ett överdrivet behov av kontroll som till exempel vid anorexia nervosa, kronisk depression, tvångsmässigt personlighetssyndrom och autismspektrumstörning. Det huvudsakliga målet med behandlingen är att minska känslomässig ensamhet och att öka öppenhet, flexibilitet och social gemenskap. Behandlingen har initialt utvärderats för anorexia och depression. I nyare forskning har behandlingen börjat utvärderas även för tex autismspektrumproblematik samt för ungdomar med problem relaterat till ett överdrivet behov av kontroll.
Kursen omfattar en introduktionsdag som kan ges digitalt (om pandemin tillåter kommer det också vara möjligt att delta på plats i Stockholm), samt fyra heldagar med workshop i november på plats i Stockholm (om läget är förbättrat). Mellan detta kommer det även ges ca 25 webföreläsningar motsvarande ca 40 timmar med upphovsmannen Tom Lynch samt två digitala seminarier tillsammans med kursledare.

Följ någon av länkarna nedan för en utförlig kursbeskrivning.
https://wisemind.se/kurs_pdf/RO-DBT-VT21_1.pdf
https://wisemind.se/specialistkurser/

Vid frågor kring kursen eller RO DBT kontakta martina.isaksson@neuro.uu.se