Instruktörsutbildning i Familjeband den 7-8 maj i Örebro.

Familjeband är en anhörigutbildning som syftar till lära anhöriga att på ett hjälpsamt sätt ta hand om egna känslomässiga reaktioner. Familjeband syftar till att bemöta sin närstående på ett effektivare sätt och att etablera nätverk med andra anhöriga.

Läs mer här.