Som aviserat sker i år DBT Sveriges årsmöte via Zoom. Länken till mötet den 22 september kl 19:00 har mailats ut till samtliga medlemmar via maillistan.

Inget särskilt program behöver installeras i din dator eller annan enhet (t ex mobil) för att du ska kunna delta. Du följer enkelt länken i mailet och guidas in i mötet.

Bifogat finns de dokument du behöver till mötet:

1. Dagordning
2. Verksamhetsberättelse
3. Ekonomisk berättelse
4. Styrelsens proposition om om samverkan och lathund för anordnande av DBT-dagarna

Eftersom vi kommer att rösta om styrelsens proposition vid årsmötet önskar vi att du tar dig tid till att läsa igenom förslaget i förväg. Det har inte inkommit några motioner.

Vi hoppas på god uppslutning till årsmötet. Välkommen!

Vänliga hälsningar
Styrelsen för DBT Sverige