Välkomna till DBT Sveriges ZOOM-föreläsningar!

Välkomna till DBT Sveriges ZOOM-föreläsningar!

Under 2021 kommer vi börja med en ny tradition inom föreningen – kvällsföreläsningar om ämnen som kan vara av intresse för alla som arbetar med DBT och BPS/EIPS eller angränsande områden. Tanken är att ni får en kortare föreläsning på ca 45 minuter och att det...
Specialistkurs i Radically Open Dialectical Behavior Therapy (RO DBT)

Specialistkurs i Radically Open Dialectical Behavior Therapy (RO DBT)

Den 15 mars är det dags för första kursdagen i Radically Open Dialectical Behavior Therapy (RO DBT). Kursen är med i det ackrediterade specialistkursutbudet och motsvarar två specialistkurser inom vuxenpsykologi och psykoterapi/psykologisk behandling (kan också...