DBT anpassad för individer med autismspektrumstörning

Här kan ni läsa BUPs DBT-teams rapport om hur man kan anpassa DBT för ungdomar med autismspektrumstörning:

Här kan ni ladda ner Maja Fläckes presentation från hennes Zoomföreläsningen för föreningens medlemmar 220412: