Psykoterapi för vuxna med ADHD

För vuxna med ADHD finns i Sverige sedan 2010 en manualiserad DBT-baserad färdighetsträning i grupp. Metoden togs fram i början av 2000-talet av en grupp vid Freiburg universitetssjukhus som arbetade med DBT för patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom. De slogs av likheterna i symtom mellan patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom och patienter med ADHD (bl.a. impulsivitet och svårigheter med emotionell reglering), och utvecklade färdighetsträningen inom DBT för att passa vuxna med ADHD.

Behandlingen består av 14 sessioner och fokuserar på dialektiken acceptans och förändring. Behandlingen består av komponenter som information om ADHD, beteendeanalys, mindfulness samt träning av relationsfärdigheter och har fokus på att lära personer med ADHD att bättre hantera impulsivitet, stress och känslosvängningar. Mindfulness/acceptans, beteendeanalys och träning av relationsfärdigheter är viktiga behandlingskomponenter

Metoden har visat på goda behandlingseffekter i tyska och svenska studier.

 

Boktips om du vill läsa mer om behandlingen:

Psykoterapi för vuxna med ADHD – Hesslinger, Philipson, Richter. Hogrefe.