DBT i heldygnsvård/behandlingshem

Det är inte ovanligt att personer med Borderline personlighetssyndrom (BPD) har andra samtidiga kliniska syndrom (t ex förstämningsyndrom, missbruk, ätstörningar etc.) och andra personlighetsstörningar. Ibland kan svårighetsgraden av förekommande samtidiga psykisk sjukdomar tillsammans BPD minska individens funktionnivå i så stor utsträckning att ett självständigt liv inte är möjligt längre.

Vård på behandlingshem för BPD är indikerat i dessa fall, under förutsättning att behandlingshemmet erbjuder strukturerad, evidensbaserad behandling som är inriktad på att öka autonomi, frihet och självständighet för individen, med syfte att komma tillbaka till ett självständigt liv så snart som möjlig.

DBT-program i Tyskland har de bästa resultaten avseendes effektivitet, säkerheten och genomförbarheten av behandling på behandlingshem gällande BPD, eftersom de har utvecklat och gett dessa program under längst tid. Som Linehan (1993) påpekade, är en lång ostrukturerad slutenvård för BPD, utan en tydlig behandlingsplan eller struktur, ofta skadligt för denna patientgrupp.