DBT Skills System för patienter med kognitiva svårigheter (DBT-SS)

DBT Skills System – Hur anpassning av DBT kan möjliggöra behandling av problembeteenden för patienter med kognitiva svårigheter.

DBT är sedan länge en välkänd metod för att arbete med emotionell instabilitet och självskadebeteenden eller självmordsnära beteenden. DBT-terapeut Julie Brown arbetade under början av 2000-talet med patienter som hade kognitiva svårigheter. Efter utbildning till DBT-terapeut visade sig metoden för svår och abstrakt för denna grupp, samtidigt som lidandet var stort och tillgången till verksam behandling obefintlig. Utifrån kunskaperna i DBT så sorterades färdigheterna om, från 300 färdigheter till nio färdigheter uppdelat i två olika grupper.

Metoden förenklar, förtydligar färdighetsarbetet och involverar omgivningen i större utsträckning. Arbetet innebär att omgivningen samarbetar med patienten i större utsträckning eftersom patienternas kognitiva svårigheter ställer till det när det gäller inlärning. På detta strukturerade sätt så utbildas även nätverket i validering, samtalsteknik och färdigheter.

De patienter som DBT-SS riktar sig till handlar om patienter med kognitiva svårigheter, det kan innebära autism, svag teoretisk begåvning (IQ 71-85) intellektuell funktionsnedsättning eller andra former av inlärningssvårigheter. Metodens enkelhet minskar risken för misslyckande, avhopp eller upplevelsen av att standard DBT är svår.

Eftersom vi vet att ca 20 % av psykiatrins patienter har kognitiva svårigheter så är behovet av att hitta behandling som passar centralt.

Utifrån kunskaper om kognition, inlärning och inlärningsteori så kan DBT-SS ge en möjlighet för patienter som annars inte klarar behandling för känsloreglering.

Metoden med Färdighetssystemet kan användas antingen som en psykoterapeutisk metod eller som ett stöd i psykologisk behandling. Även om metoden från början användas för patienter med svåra beteendeproblem så är det tydligt vid granskning av forskningsresultaten, att metoden hjälper individer som även har lättare känslomässiga svårigheter. Så även om metoden först lanserades om en behandling för farliga beteenden så är det en metod för att hantera känslor, både farliga eller mindre farliga och därför ger det användare en möjlighet att använda metoden som psykologiskt stöd vid allt arbete med känslohantering och kognitiva svårigheter. Metoden blir ett sätt att anpassa evidensbaserade kunskaper till patienter och deras förutsättningar eftersom patienten inte kan anpassa sig till oss.

För att lära sig mer eller läsa vidare rekommenderas:

  • Julie Brown ( 2016) The Emotion Regulation Skills System – A DBT informed approach .
  • Brown JF, Brown MZ, Dibiasio P. Treating individuals with intellectual disabilities and challenging behaviors with adapted Dialectical Behavior Therapy. J Ment Health Res Intellect Disabil. 2013; doi:10.1080/19315864.2012.700684.
  • Rosendahl-Santillo, A., Lantto, R., Nylander, L., Thylander, C., Schultz, P., Brown, J., Wallinus, M., & Westling, S. (n.d.). DBT-skills system for cognitively challenged individuals with self-harm: a Swedish pilot study. International Journal of Developmental Disabilities. https://doi.org/10.1080/20473869.2021.1965825