EGRT

Emotion Regulation Group Therapy

ERGT – Emotion Regulation Group Therapy

Denna terapiform är framtagen för patienter med känsloregleringssvårigheter och självskadebeteende. Behandlingen fungerar även väl för andra typer av impulsiva och destruktiva beteenden, utöver självskadebeteende. Den ges i grupp och omfattar totalt 16 tillfällen.

I behandlingen lär man sig:

  • Förstå funktionen av självskadande/självdestruktivt beteende
  • Förstå, känna igen och acceptera sina känslor
  • Strategier för att reglera känslor och impulsivt beteende
  • Hitta och agera i linje med sin värderade riktning

 

Här finns mer information för dig som är yrkesverksam.